Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Zpravodaj

Zpravodaj je apolitický informační měsíčník pro občany týnišťska. Od ledna 2018 je tištěn v nákladu 2.700 ks a je dodáván do schránek domácností ZDARMA.
Uzávěrka příspěvků je k 12. dni předchozího měsíce. 

Měsíčník pro občany Týniště nad Orlicí, Štěpánovska, Petrovic a Petroviček, Křivic a Rašovic.
Náklad 2.700 výtisků je distribuován Českou poštou, a.s. do každé domácnosti. Reklamace a otázky ohledně distribuce vyřizuje DEPO Rychnov nad Kněžnou 70 - tel.:  954 251 707, podani.depork@cpost.cz.
Týnišťský zpravodaj vychází začátkem měsíce. 

Vydává:
Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí
Tyršovo nám. 478
517 21 Týniště nad Orlicí
tel.: 494 371 693
e-mail:  kulturni.centrum@tyniste.cz

Redakční rada:
Libor Koldinský - šéfredaktor
Petra Čížková
Milan Ešner

Objednávka inzerce v Kulturním centru nebo na e-mailu: dobesova@tyniste.cz, případně telefonicky na čísle 775 102 260.

Ceník inzerce platný od 1.4.2022 je ikona souboruzde

Webová verze zpravodaje: 
starší ročníky

Příspěvky včetně fotografií v maximálním možném rozlišení zasílejte elektronicky na adresu  kulturni.centrum@tyniste.cz a cizkova@tyniste.cz pod názvem "Příspěvek pro zpravodaj". Uzávěrka pro dopisovatele do 12. dne každého měsíce. Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků, případně tiskové chyby a vyhrazuje si právo na krácení, popř. nezveřejnění příspěvku. Za obsah článků odpovídají v plné míře podepsaní autoři. Jejich názory nemusí vyjadřovat názory redakce. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě ve zpravodaji. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

2023

5.1.2023 20:11:35 | přečteno 662xadmin.tynisteCelý článek
 

2022

3.1.2022 20:54:23 | přečteno 1541xadmin.tynisteCelý článek
 

2021

8.1.2021 12:16:54 | přečteno 1326xadmin.tynisteCelý článek
 

2020

13.1.2020 20:21:24 | přečteno 719xadmin.tynisteCelý článek
 

2019

1.3.2019 10:40:28 | přečteno 696xadmin.tynisteCelý článek
 

2018

3.1.2018 15:43:01 | přečteno 1087xadmin.tynisteCelý článek
 

2017

18.3.2017 16:05:48 | přečteno 686xadmin.tynisteCelý článek
 
18.3.2017 16:11:08 | přečteno 686x | admin.tyniste
 

Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí

Tyršovo náměstí 478
517 21 Týniště nad Orlicí

tel.: +420 494 371 693
e-mail: kulturni.centrum@tyniste.cz

IČO: 428 86 139
Bankovní spojení: 1242938389/0800

podrobné kontakty zde

 

facebook

Pokladna

Předprodej a rezervace vstupenek v kanceláři KD

 Pondělí 9:00 - 11:30 
 Úterý 9:00 - 11:30 
 Středa 9:00 - 11:30 13:00 - 16:00
 Čtvrtek 9:00 - 11:30 
 Pátek 9:00 - 11:30 
nebo na tel.: 494 371 693
load