GDPR

Naše organizace se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstoupilo v platnost dne 25.5.2018. Dále se řídíme Zákonem o ochraně osobních údajů číslo 110/2019 Sb. platným ode dne 24.4.2019.  Jsme připraveni plnit požadavky příslušných ustanovení těchto právních předpisů a důsledně respektovat práva subjektů údajů a chránit jejich osobní údaje a soukromí. Za tímto účelem jsme zpracovali vnitřní směrnici, která v souladu s Nařízením GDPR a Zákonem číslo 110/2019 upravuje veškeré naše povinnosti v této oblasti.


Naše organizace nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů dle čl. 37 odst. 1) Nařízení GDPR.

V případě, že subjekt údajů, které spravuje naše organizace, vznese v souladu s příslušnými ustanoveními výše uvedených zákonů vůči nám dotaz spojený se zpracováním svých osobních údajů, musí být příslušná žádost o poskytnutí informace zaslána jedním ze tří způsobů:

Uvedená opatření jsou vedena snahou chránit osobní údaje před jejich předáním neoprávněné osobě.

 

KULTURNÍ CENTRUM MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Ing. Dana Dobešová - ředitelka