Taneční polepšovna pro manželské páry a dvojice 2020

Dne 10.3.2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádné opatření kvůli koronaviru v tomto znění (vyjímám to, co nás zajímá, a cituji): 
Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Jednoho kurzu polepšovny se účastní (vč. tanečních mistrů, osvětlení, ozvučení, obsluhy baru) max. 50 - 60 osob, tedy, není zde naplněn onen limitní počet účastníků (= 100 osob ve stejný čas). Takže jsme se s paní mistrovou shodli na tom, že není nutné kurzy rušit.

Kurzy taneční polepšovny poběží dál (nebudeme je direktivně rušit) a je jenom na vás, zda se jich zúčastníte či nikoliv (každý jsme originál a každý hrozbu koronaviru vnímáme jinak, atd.). Zároveň vás žádáme o alespoň základní zodpovědnost vůči sobě a hlavně druhým v souvislosti s vaším aktuálním zdravotním stavem. Nic se nemá přehánět - nepřeceňujme, ale ani nepodceňujme aktuální situaci.
Je to na vás.